Romance time for Ashok and Kaurwaki in Ashoka

 Aug 26, 2016     630    
By:   

Romance time for Ashok and Kaurwaki in Ashoka     

Devi to poison herself in Chakravartin Ashok Samrat!

 Aug 25, 2016     575    
By:   

Another twist in the historic show that takes it closer to the climax!     

Gulshan Devaiah’s Greek wife Kalliroi Tziafeta enters Chakravartin Ashoka Samrat

 Aug 1, 2016     723     1    
By:   

Gulshan Devaiah’s Greek wife Kalliroi Tziafeta enters Chakravartin Ashoka Samrat     

Chakravartin Ashoka Samrat 1st December 2015 Written Episode

 Dec 2, 2015     913    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 1st December 2015 Written Episode     

Chakravartin Ashoka Samrat 10th November 2015 Written Update

 Nov 11, 2015     796    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 10th November 2015 Written Update     

Chakravartin Ashoka Samrat 9th November 2015 Written Update

 Nov 10, 2015     694    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 9th November 2015 Written Update     

Chakravartin Ashoka Samrat 6th November 2015 Written Update

 Nov 7, 2015     674    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 6th November 2015 Written Update     

Chakravartin Ashoka Samrat 5th November 2015 Written Update

 Nov 6, 2015     638    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 5th November 2015 Written Update     

Chakravartin Ashoka Samrat 4th November 2015 Written Update

 Nov 5, 2015     631    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 4th November 2015 Written Update     

Chakravartin Ashoka Samrat 3rd November 2015 Written Update

 Nov 4, 2015     744    
By: Arnav_Priya  

Chakravartin Ashoka Samrat 3rd November 2015 Written Update     

| Written Update | 2nd Nov, 2015

 Nov 3, 2015     612    
By:   

written update of Chakravartin Ashoka Samrat     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 22, 2015     1082    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 22, 2015     692     1    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 22, 2015     667    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 22, 2015     631    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 22, 2015     636    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 21, 2015     619    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 21, 2015     638    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 21, 2015     623    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes     

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes

 Jun 21, 2015     616    
By:   

'...Ashoka Samrat' to complete 100 episodes