Ek Tha Raja Ek Thi Rani 3rd November 2015 Written Update

 Nov 4, 2015     335    
By: Arnav_Priya  

Ek Tha Raja Ek Thi Rani 3rd November 2015 Written Update     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani 2nd November 2015 Written Update

 Nov 3, 2015     355    
By: Arnav_Priya  

Ek Tha Raja Ek Thi Rani 2nd November 2015 Written Update     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri RULES the RajMahal

 Oct 13, 2015     453        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri RULES the RajMahal     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji falls in love with Gayatri

 Oct 13, 2015     493     1        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji falls in love with Gayatri     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri LEAVES Raj Mahal

 Oct 1, 2015     356        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri LEAVES Raj Mahal     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji ANGRY on Gayatri

 Sep 29, 2015     307        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji ANGRY on Gayatri     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | MAHA EPISODE | MUST WATCH

 Sep 13, 2015     392        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | MAHA EPISODE | MUST WATCH     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri CONFRONTS Ranaji

 Sep 11, 2015     401        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri CONFRONTS Ranaji     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji agrees to MARRY Gayatri

 Sep 11, 2015     337        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji agrees to MARRY Gayatri     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 24, 2015     382     1    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 24, 2015     328     1    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 23, 2015     386     5    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri & Ranaji get MARRIED

 Aug 22, 2015     500     1        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri & Ranaji get MARRIED     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 17, 2015     417     3    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 16, 2015     386     2    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 13, 2015     371     15    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji gets Gayatri DRUNK

 Aug 13, 2015     244     1        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji gets Gayatri DRUNK     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 12, 2015     297     5    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 11, 2015     430     9    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 10, 2015     351     3    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...