Ek Tha Raja Ek Thi Rani 3rd November 2015 Written Update

 Nov 4, 2015     402    
By: Arnav_Priya  

Ek Tha Raja Ek Thi Rani 3rd November 2015 Written Update     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani 2nd November 2015 Written Update

 Nov 3, 2015     419    
By: Arnav_Priya  

Ek Tha Raja Ek Thi Rani 2nd November 2015 Written Update     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri RULES the RajMahal

 Oct 13, 2015     512        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri RULES the RajMahal     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji falls in love with Gayatri

 Oct 13, 2015     557     1        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji falls in love with Gayatri     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri LEAVES Raj Mahal

 Oct 1, 2015     423        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri LEAVES Raj Mahal     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji ANGRY on Gayatri

 Sep 29, 2015     361        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji ANGRY on Gayatri     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | MAHA EPISODE | MUST WATCH

 Sep 13, 2015     451        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | MAHA EPISODE | MUST WATCH     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri CONFRONTS Ranaji

 Sep 11, 2015     461        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri CONFRONTS Ranaji     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji agrees to MARRY Gayatri

 Sep 11, 2015     393        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji agrees to MARRY Gayatri     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 24, 2015     455     1    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 24, 2015     402     1    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 23, 2015     456     5    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri & Ranaji get MARRIED

 Aug 22, 2015     606     1        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri & Ranaji get MARRIED     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 17, 2015     490     3    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 16, 2015     464     2    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 13, 2015     437     15    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji gets Gayatri DRUNK

 Aug 13, 2015     285     1        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji gets Gayatri DRUNK     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 12, 2015     372     5    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 11, 2015     507     9    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 10, 2015     412     3    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...