Ek Tha Raja Ek Thi Rani 3rd November 2015 Written Update

 Nov 4, 2015     323    
By: Arnav_Priya  

Ek Tha Raja Ek Thi Rani 3rd November 2015 Written Update     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani 2nd November 2015 Written Update

 Nov 3, 2015     343    
By: Arnav_Priya  

Ek Tha Raja Ek Thi Rani 2nd November 2015 Written Update     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri RULES the RajMahal

 Oct 13, 2015     444        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri RULES the RajMahal     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji falls in love with Gayatri

 Oct 13, 2015     482     1        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji falls in love with Gayatri     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri LEAVES Raj Mahal

 Oct 1, 2015     348        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri LEAVES Raj Mahal     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji ANGRY on Gayatri

 Sep 29, 2015     299        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji ANGRY on Gayatri     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | MAHA EPISODE | MUST WATCH

 Sep 13, 2015     385        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | MAHA EPISODE | MUST WATCH     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri CONFRONTS Ranaji

 Sep 11, 2015     390        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri CONFRONTS Ranaji     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji agrees to MARRY Gayatri

 Sep 11, 2015     327        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji agrees to MARRY Gayatri     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 24, 2015     365     1    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 24, 2015     315     1    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 23, 2015     373     5    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri & Ranaji get MARRIED

 Aug 22, 2015     473     1        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Gayatri & Ranaji get MARRIED     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 17, 2015     403     3    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 16, 2015     366     2    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 13, 2015     360     15    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji gets Gayatri DRUNK

 Aug 13, 2015     239     1        
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani | Ranaji gets Gayatri DRUNK     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 12, 2015     280     5    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 11, 2015     405     9    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...     

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...

 Aug 10, 2015     340     3    
By:   

Ek Tha Raja Ek Thi Rani Written Updates ...